Retail Property Holding

Eiendomsportefølje bestående av 11 Europris/Kiwi butikker ble ervervet i juni 2014. Utviklingspotensialet ble identifisert og gjennomført. Porteføljen hadde en vektet gjenværende leietid på ca. 3 år og denne ble økt til ca. 9 år. Porteføljen ble realisert i desember 2015.

Handelsareal: 12.500 m² BTA.

Kontakt:
Christian Tran
Mobil: +47 917 98 788
Epost: ct@concilia.no